en cz     274 770 972

Počernická 524/64, Praha 10

Info kancelář MČ P10

V přízemí Bytového domu Malešice je pro občany Prahy 10 k dispozici Informační kancelář ÚMČ Praha 10.

Kolektiv pracovnic IK poskytuje informace o Úřadě, vydává rezervační vstupenky na akce pořádané městskou částí, formuláře, poradí s kontakty na ostatní úřady /Finanční úřad, PSSZ, zdravotní pojišťovny, MHMP, apod./, na místě je podací místo, je tedy možné prostřednictvím této kanceláře přijímat dokumenty, které jsou ihned následující den dopraveny do hlavní podatelny Úřadu.

Úřední hodiny kanceláře: po + st 8.00-17.30 hod.

út + čt 8.00-15.00 hod.

pá 8.00-14.00 hod.

Pro občany funguje též služba kopírování černobílé i barevné, formáty A4 a A3.

Ceny za kopírování: černobílá A 4 Kč 3,-; A3 Kč 5,-

barevná A 4 Kč 15,-; A3 Kč 30,-

V Informační kanceláři je poskytována služba Czech POINTu. Systém umožňuje získat na jednom místě velké množství různorodých výpisů – např. výpis z Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z Katastru nemovitostí, z Bodového hodnocení řidiče, apod.. V rámci tohoto projektu je možné přijímat žádosti o zřízení datové schránky, získat nové přístupové údaje do DS, pořídit konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak, výpisy ze Základních registrů, a další.

Tyto výpisy jsou zpoplatněny – první stránka výpisu za Kč 100,-, každá další Kč 50,-. Konverze každá stránka Kč 30,-.

Úřední hodiny Czech POINTu: po + st 8.00-17.30 hod.

út + čt 8.00-14.30 hod.

pá 8.00-13.00 hod.

Telefonický kontakt: 274 772 476