en cz     274 770 972

Počernická 524/64, Praha 10

Informace pro nájemce

19.09.2016

Kontejnery

Vážení nájemníci,

kontejnery jsou od dnešního dne umístěny v kójích na odpad v ulici Plaňanská. Prosíme, abyste umísťovali Váš odpad pouze do těchto dvou kontejnerů. Dále si Vás dovolujeme upozornit na množící se stížnosti na Vaše chování od okolních SVJ, Pokud máte nyní více papírového odpadu z důvodu nákupu nového vybavení po stěhování, neházejte prosím tyto obaly vedle popelnic naproti objektu!! Kontejnery na separovaný odpad pro veřejnost se nacházejí na křižovatce ulic Počernická/Tuchorazská. Pokusíme se pro Vás dojednat na MHMP kontejnery na separovaný odpad přímo v ulici Plaňanská.