en cz     274 770 972

Počernická 524/64, Praha 10

Klub seniorů

V Bytovém domě Malešice jsme pro vás otevřeli i nový klub seniorů. Jeho provozovatelem je Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10. Kluby seniorů jsou určeny pro všechny, kdo se cítí osamělí, chybí jim společnost vrstevníků nebo nemají s kým sdílet své zájmy a záliby. I malešický klub je určen k setkávání a aktivnímu využití volného času seniorů z Prahy 10.

Stejně jako ostatní kluby provozované CSOP je otevřen celoročně s výjimkou letních měsíců července a srpna, kdy většina seniorů opouští město. A to v pracovních dnech od pondělí do čtvrtku, vždy od 14 do 17 hodin. Pro návštěvníky jsou připraveny nejrůznější aktivizační programy, kulturní a vzdělávací akce, přednášky, besedy s promítáním. Všechny tyto programy jsou bezplatné. V klubu se scházejí i zájmové kroužky - šachisté a kroužek karetních her.

Pro seniory, návštěvníky klubů CSOP, jsou organizovány i vycházky po Praze a celodenní zájezdy, které často tematicky navazují na přednášky či besedy. Jsou pro ně pořádány i týdenní ozdravné pobyty v lázních, na horách a v jiných atraktivních rekreačních oblastech ČR.

Kontakt: vedoucí klubu Marta Křesinová, tel.: 733 643 978