en cz     274 770 972

Počernická 524/64, Praha 10

Nájemní byty MČ

Nájemní byty v Bytovém domě Malešice poskytuje vlastník nemovitosti Městská část Praha 10 formou veřejné nabídky. Zda je aktuálně vyhlášena veřejná nabídka snadno zjistíte na úřední desce Městské části Praha 10, odkaz níže.


http://praha10.cz/urad-mc/uredni-deska.aspx